Back to All Events

Satsang pro Děti

  • Family Centre Letna 24 Janovského Prague, Prague, 170 00 Czech Republic (map)

Satsang pro děti ( english version below )

Satsang je jednoduchý proces, který pomáhá rozpoznat pohyby lidské mysli a tím objevit štěstí, mír a svobodu naší pravé podstaty. Většina vzorců, kvůli nimž trpíme, začíná v brzkém mládí. Málo rodičů si uvědomuje, jak tyto vzorce vznikají, nebo jak zastavit to, co se jeví jako nekonečný cyklus utrpení.

Satsang pro děti je nový, zábavný a jednoduchý program pro děti ve věku 5 až 12 let. Zábavnou formou jim umožňuje pochopit, jak fungují jejich myšlenky a emoce, aby sami mohly objevit onu úžasnou oázu míru a radosti, která je v jejich srdcích. 

Příspěvek 400 CZK (rodič a dítě)
Počet účastníků je omezený.

Seminář bude v angličtině s překladem do češtiny.

Dejte nám, prosím, vědět, zda se zúčastníte...

Jméno *
Jméno

Satsang for children

Satsang is a simple process of seeing through the movements of your mind to discover the happiness, peace and freedom of your real nature. Most of your habitual patterns of suffering began when you were very young, but very few parents were aware of how these patterns developed or how to stop what can seem like endless cycles of suffering.

Satsang for children is a new program being offered to children from the ages of 5 to 12 that is a simple and fun way for children to begin to understand how their mind and emotions work so they can discover directly for themselves the incredible oasis of peace and joy that is alive in their own heart.

Donation 400 CZK (adult and child) 

Satsang for children will be in English with Czech translation.

Please let us know if you will attend.

 

Later Event: June 12
Clear Way Virtual Meeting