Back to All Events

Courage to STOP Retreat (Odvaha Zastavit Retreat)


  • Wisdom Rock Foundation - Satsang Hall 660/2 U Stanice Praha 6 162 00 Czech Republic (map)

The Courage to Stop - (Odvaha Zastavit Retreat)
The Bliss of Perfect Wisdom Retreat
15.10.2016  - 16.10.2016   10:00- 16:30
Téma: Přímý prožitek blaženosti bytí
Theme (English): Direct Experience of the Bliss of Being
Location: 660/2 U Stanice Liboc Praha 6 (see picture below)

Cena víkendového semináře je 2400Kč (88EUR)

Odvaha žít - víkendový seminář s Kosi

Kvůli strachu, nejistotě a pochybnostem se držíme zpátky, vyhýbáme se našim nejhlubším strachům a nikdy opravdu nežijeme. Máme sklon vyhledávat potěšení, vyhýbat se bolesti a neustále hledat štěstí. Ale štěstí, které nacházíme, je obvykle prchavé, v tom nejlepším případě. Staré vzorce strachu, úzkosti, smutku a zoufalství se, zdá se, vracejí dokonce i po nejhlubších momentech štěstí a míru.

Intenzivní seminář “Odvaha žít” podporuje dramatický posun ve vašem vědomí od strachu a úzkosti mysli k ohromné nepopsatelné svobodě srdce. Tento seminář bude využívat různé způsoby objasňující četná omezení genetické mysli a poskytne vám příležitost objevit svobodu srdce na vlastní kůži. 

Odvaha zastavit retreat, které objasňují mýtus osvícení, mýtus odříkání a dokonce i mýtus Sri Ramana Maharshiho - aby podpořily vaše vlastní objevení neuvěřitelné milosti, která je možná, pokud hluboce přijmete a smíříte se s vaším životem přesně takovým, jaký je - bez potřeby cokoliv napravovat či měnit.

Tento seminář znamená konec odkládání a začátek života, který je žit naplno a svobodně bez ohledu na okolnosti.

Seminář bude v angličtině s překladem do češtiny.

Cena víkendového semináře je 2400Kč (88EUR).

Courage to Stop Retreat

Due to fear, uncertainty, and doubt we can hold back, avoid our deepest fears, and never really live. We tend to seek pleasure, avoid pain, and continuously search for happiness, but the happiness we find is usually fleeting at best. Old patterns of fear, anxiety, sadness, and despair seem to keep recurring even after the most profound moments of happiness and peace.

The courage to stop retreat supports a dramatic shift in your consciousness from the fear and anxiety of mind to the vast indescribable freedom of the heart. This intensive will utilize many different modalities to cut through the many limitations of the genetic mind and provide you with the opportunity to discover directly the freedom of the heart. 

This intensive uses ancient techniques that cut through the myth of enlightenment, the myth of renunciation, and even the myth of Sri Ramana Maharshi—to support your own discovery of the incredible grace that lives in deeply embracing, deeply accepting, your life exactly as it is—without any need to fix or change anything.

This intensive is the end of postponement and the beginning of a life lived fully and freely regardless of the circumstances.

The seminar will be in English with Czech translation.

The cost for the retreat is 2400Kč (88 EUR).

Earlier Event: October 13
Satsang s Kosi
Later Event: November 13
Clear Way Virtual Meeting