Back to All Events

Satsang s Kosi - Brno Czech Republic

  • Lipka 20 Lípová 602 00 Brno-Pisárky Czech Republic (map)

Satsang s Kosi

úterý 24.11.2015 - 19:00 - 21:00

Satsang je silný přenos, který podporuje přímé nalezení míru a štěstí vašeho bytí. Je to velmi posvátné a intimní setkání, které podporuje radikální posun ve vašem vědomí od omezení mysli k nepopsatelnému míru vašeho bytí.

Kosi vás uvede do praxe sebedotazování, meditace a mantry jakožto mocné podpory pro ukončení strachu, úzkosti, smutku a mnoha dalších forem utrpení. 

Satsang je vždy svěží, živý, upřímný a v tuto chvíli. Toto učení je inspirováno tichým přenosem, který je velmi silný.

Kosi jednoduše podporuje hluboký posun ve vašem vědomí, který lze popsat pouze vlastní přímou zkušeností.

Je vyžadována dotace ve výši 15 euro. Vítáni jsou všichni.

Dejte nám, prosím, vědět, zda se zúčastníte. . . 

název *
název


Satsang is a potent transmission that supports the direct discovery of the peace and happiness of your being. It is a very sacred and intimate meeting that supports a radical shift in your consciousness from the limitations of your mind to the indescribable peace of your being.

Kosi initiates you into the practice of self-inquiry, meditation, and the mantra as powerful support for breaking free of fear, anxiety, sadness, and many other forms of suffering. 

Satsang is always fresh, alive, honest, and in the moment. This teaching is infused with a silent transmission that is very potent.

Kosi simply supports a profound shift in your conscious that can only be described by your own direct experience.

Donation €15 requested. All are welcome.

Please let us know if you will be attending . . . 

Name *
Name
Earlier Event: November 14
Cadeau du Silence - Méditation Retraite
Later Event: November 26
Satsang s Kosi - Brno Czech Republic